Forsikring


Forsikringer ved biludlejning i Danmark hos BookCar

Alle BookCars biler er naturligvis ansvars-, kasko- og tyveridækkede og ligeledes har vi kr. 0 i selvrisiko.

Der vil i forbindelse med håndtering af skader/skadesanmeldelser blive opkrævet 375 kr. i Damage Management Fee.

Personulykkesforsikring og tyveridækning

Personbiler

Dette tilbud (ca. kr. 55 pr. dag v/1 dags leje) sikrer 2 ting:

  • Lejer fritages for selvrisiko ved tyveri af køretøjet.

  • Udbetaling af erstatning ved invaliditet eller død.

Venligst rekvirer information vedrørende dækning på denne transportforsikring på dit lokale udlejningskontor.

Busser

Ca. kr. 55 pr. dag v/1 dags leje.

Dagsprisen for denne forsikring bliver mindre ved længere tids leje.

Erstatningen ved død vil udgøre kr. 170.000 til efterladt (1) ægtefælle eller (2) børn. Efterlades ingen sådanne, udgør erstatningen kr. 15.779.

Ved eventuel invaliditet (over 5%) som følge af trafikuheld ydes der erstatning som procentdele af kr. 522.000, og der ydes tillige en ekstraudbetaling ved invaliditet over 30%.