Cookiepolitik

 1. Beskyttelse af dine oplysninger

Persondatabeskyttelse har høj prioritet i Europcar, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personoplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger? 
Østergaard Biler A/S ("Europcar") ejet af Europcar Participation (Frankrig) er ansvarlig for de personoplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personoplysninger i henhold til gældende love om databeskyttelse.

Hovedkontor i DK
Europcar – Østergaard Biler A/S
Jens Baggesens Vej 90N
8200 Århus N

Hvilke oplysninger behandler vi?

Europcar indsamler og behandler oplysninger om dig:

 • når du indgår en leje- eller leasingaftale med os,
 • når du kontakter os, fx fordi du vil ændre en booking eller indgive en klage,  
 • når du har en brugerprofil på vores hjemmeside,
 • når du bruger vores hjemmeside og evt. andre hjemmesider i Europcar-koncernen(inklusiv Ubeeqo) og/eller reagerer på markedsføring fra os

Det betyder, at vi bl.a. behandler oplysninger om dit navn, adresse, alder, interesser og præferencer mv. Når du lejer eller leaser en bil eller køber en anden ydelse hos Europcar, registrerer vi oplysninger om din leje- eller leasingaftale, fx biltype, hvor bilen benyttes og evt. formålet (såsom daglig kørsel, feriekørsel, arbejdsbrug), dine til-, fravalg og tilkøb og andre karakteristika om, fx pris og lejetidspunkt.

Hvis du har givet samtykke til det, registrerer vi oplysninger om dig og din adfærd, når du bruger Europcars hjemmeside eller andre hjemmesider, der tilhører Europcar-koncernen(inklusiv Ubeeqo), fx din klikadfærd, leje- og leasinghistorik, hvilke biler, lokationer, tilbud og kampagner du ser, dine søgninger og filtre og hvor du befinder dig. Vi registrerer også din IP-adresse og data om dit styresystem, din mobile enhed og din browser. Hvis vi sender dig henvendelser eller viser dig markedsføring, registrerer vi, om du åbner henvendelsen og hvilke tilbud, nyheder og kampagner du evt. reagerer på.

Hvis du ikke har givet samtykke til, at vi må behandle dine oplysninger til målrettet markedsføring, vil vi indsamle og behandle oplysninger om dig som beskrevet oven for med henblik på at målrette vores markedsføring over for dig i det omfang det kan begrundes i en legitim interesse, som vi vurderer overstiger hensynet til dig.

Hvad bruger vi dine oplysninger til (formål)?

Vi bruger dine oplysninger til at opfylde en aftale med dig om leje, leasing eller andre af vores ydelser, herunder at behandle din booking, returnering af den lejede/leasede bil, sende dig en ordrebekræftelse, kontakte dig i tilfælde af, at der er spørgsmål til din booking eller ændringer mv., der er opstået en skade på bilen eller andre forsikringsforhold.

Hvis du har oprettet en brugerprofil, bruger vi de oplysninger, som du har registreret i din profil, når du indgår en leje- eller leasingaftale og vi gør oplysninger om fx din leje- og leasinghistorik, ordrebekræftelser og fakturaer tilgængelige for dig.

Vi bruger derudover dine oplysninger til at lave en profil af dig og placere dig i målgruppesegmenter, så vi kan målrette markedsføring til dig om Europcar og evt. Europcar-koncernen i fx henvendelser, som vi sender til dig, hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring med elektronisk post og på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube, i bannerreklamer, annoncer og søgeresultater og på Europcar-koncernens hjemmesider. Hvis du har givet samtykke til, at vi må gøre brug af brugerdefinerede målgrupper på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube, kan vi behandle dine oplysninger til at målrette markedsføring i news feeds og videofeeds. Vi kan også bruge dine oplysninger med henblik på at finde frem til andre, som kunne være interesserede i markedsføring fra Europcar eller Europcar-koncernen.

Vi bruger dine oplysninger til at informere dig om vores selskab Ubeeqo.

Hvorfor har vi lov til at bruge dine oplysninger?

Vi må behandle dine oplysninger, hvis a) du har givet os et samtykke, b) behandlingen sker for at opfylde en aftale med dig, eller c) behandlingen er begrundet i en legitim interesse, som vi vurderer overstiger hensynet til dig, fx med henblik på administration, services eller markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens, art. 6, stk. 1, litra a, b og f. Fx må vi behandle dine oplysninger med det formål at kontakte dig med direkte markedsføring med elektronisk post og på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube, hvis du har givet os samtykke til det. Vi kan også behandle dine oplysninger med det formål at målrette markedsføring i dit news feed på Facebook, Instagram og Twitter og dit videofeed på YouTube, hvis du har givet samtykke til det.

Vi vil behandle dine personoplysninger med det formål at målrette markedsføring til dig i bannerreklamer, annoncer, søgeresultater og på sociale medier, hvis du har givet samtykke til det. Hvis du ikke har givet samtykke, vil vi indsamle og behandle oplysninger om dig, såsom klik- og søgeadfærd, til at målrette markedsføring over for dig i fx bannerreklamer, annoncer og søgeresultater i det omfang vi kan begrunde det i en legitim interesse, som vi vurderer overstiger hensynet til dig.

Hvis du har givet samtykke på Europcars hjemmeside til, at vi må målrette markedsføring, kan Europcar

 • indsamle oplysninger om dig på Europcars hjemmeside og andre hjemmesider, der tilhører Europcar-koncernen, samt cookies/trackere i Europcars markedsføring, fx bannerreklamer og annoncer,
 • viderebehandle oplysningerne til profilering/segmentering mhp. målrettet markedsføring,
 • markedsføre Europcar og Europcar-koncernens brands i bannerreklamer, annoncer, søgeresultater og news feeds på sociale medier, der målrettes på baggrund af oplysningerne og/eller evt. profilering/segmentering, herunder også brug af brugerdefinerede målgrupper (Custom Audiences),
 • videregive oplysninger om dig, herunder evt. profilering/segmentering, til selskaber i Europcar-koncernen mhp. at disse selv kan markedsføre koncernens brands i bannerreklamer, annoncer, søgeresultater og news feeds på sociale medier.

Hvis du har givet samtykke til at modtage markedsføring, kan Europcar og evt. andre selskaber i Europcar-koncernen sende dig markedsføring vha. de kommunikationsformer, som du har givet samtykke til. Afhængigt af samtykkets indhold, kan Europcar evt.

 • indsamle oplysninger om dig på Europcars hjemmeside og andre hjemmesider, der tilhører Europcar-koncernen, samt cookies/trackere i Europcars markedsføring, fx bannerreklamer og annoncer,
 • viderebehandle oplysningerne til profilering/segmentering mhp. målrettet markedsføring,
 • målrette markedsføring over for dig i bannerreklamer, annoncer, søgeresultater og news feeds på sociale medier, herunder også brug af brugerdefinerede målgrupper (Custom Audiences),
 • videregive oplysninger om dig, herunder evt. profilering/segmentering, til andre selskaber i Europcar-koncernen mhp. at disse selv kan målrette markedsføring over for dig.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, uden at dette berører lovligheden af behandling, der er baseret på dit samtykke, inden tilbagetrækning heraf.

Hvis du vil tilbagekalde et samtykke?

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte Europcars kundeservice på gdpr@europcar.dk.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har nævnt og dokumentere vores behandling, dog slettes data om din onlineadfærd typisk efter 14 dage op til 1 år afhængigt af cookie-type og formål.

Hvis du har indgået en leje- eller leasingaftale med os, gemmer vi dine oplysninger i 5 år.

Hvis du har oprettet en brugerprofil, behandler vi dine oplysninger, der er tilknyttet brugerprofilen, indtil du evt. anmoder om, at brugerprofilen slettes. Hvis du ikke har logget ind på din brugerprofil i 5 år, vil vi sende en e-mail til den e-mailadresse, som du har registreret og bede dig om at bekræfte, at du ønsker at beholde brugerprofilen. Hvis vi herefter ikke modtager en bekræftelse fra dig vil vi slette din profil.

Vi kan behandle personoplysninger, som vi har registreret om dig, til markedsføringsformål, hvis du har givet samtykke til det eller i det omfang vi vurderer, at vi kan begrunde behandlingen i en legitim interesse, som vi vurderer overstiger hensynet til dig.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at vi må målrette markedsføring over for dig, kan vi fortsat bruge dine oplysninger til at målrette markedsføring over for dig fx i bannerreklamer, annoncer og søgeresultater til at markedsføre Europcar og evt. Europcar-koncernen over for dig i det omfang, vi vurderer, at vi kan begrunde behandlingen i en legitim interesse, som vi vurderer overstiger hensynet til dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og databeskyttelseslovens § 13, stk. 2, jf. stk. 4, medmindre du benytter din ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles med dette formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4. Hvis du gør indsigelse, vil vi straks ophøre med behandlingen og slette oplysninger, som vi ikke længere har brug for, fordi de udelukkende anvendes til markedsføringsformål. Vi sletter dog ikke oplysninger, der er nødvendige for at dokumentere, at vi har haft samtykke til at sende dig markedsføring med elektronisk post iht. markedsføringslovens § 10, stk. 1, før der er gået 2 år fra vi sidst benyttede samtykket. Vi har sikret os en passende og høj beskyttelse af dine data og rettigheder.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine oplysninger med henblik på at kontakte dig med direkte markedsføring med elektronisk post og via notifikationer og privatbeskeder på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og YouTube.

Hvem har adgang til dine personoplysninger? 
Eksterne leverandører, der arbejder for os, kan få adgang til dine personoplysninger, men må kun bruge dem til at løse de opgaver, vi beder dem om. Det kan fx være virksomheder, der hjælper os med IT- og kundesupport. Vi anvender eksterne leverandører til bl.a. teknisk drift af systemer og forbedringer af Europcars hjemmeside, udsendelse af markedsføring via e-mail samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse eksterne leverandører er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Hvis du har givet samtykke til det, vil vi videregive dine personoplysninger internt i Europcar-koncernen med henblik på at målrette markedsføring over for dig. Hvis du ikke har givet samtykke, vil vi videregive og/eller anvende din oplysninger med henblik på markedsføring af Europcar-koncernen over for dig i det omfang vi vurderer, at vi kan begrunde behandlingen i en legitim interesse, som overstiger hensynet til dig, jf. databeskyttelseslovens § 13, stk. 2, jf. stk. 4, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Hvad er dine rettigheder? 
Retten til adgang: 
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Europcar kundeservice på gdpr@europcar.dk

Retten til at overføre data (dataportabilitet): 
Når Europcar anvender dine personoplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de oplysninger, du har givet os.

Retten til berigtigelse: 
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Hvis du har en brugerprofil på vores hjemmeside, kan du selv rette dine personoplysninger under "Min Profil".

Retten til at slette data: 
Under særlige omstændigheder har du ret til at få slettet de personoplysninger, som Europcar behandler om dig. Europcar har vurderet, at din ret til sletning ikke gælder i følgende situationer:

 • Du har en uafklaret sag hos kundeservice
 • Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt
 • Du har et økonomisk mellemværende med Europcar, uanset betalingsmåde
 • Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år
 • Din gæld er videresolgt til tredjepart inden for de seneste tre år eller inden for et år for afdøde kunder
 • Din kreditansøgning er blevet afvist inden for de seneste tre måneder
 • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personoplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

I medfør af § 79, § 118, stk. 7, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, fastsættes at dokumentation i henhold til bekendtgørelsen af motorkøretøjer uden fører indebærer, at vi mindst skal gemme kørekortoplysninger i 5 år.

Retten til at gøre indsigelse: 
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles på grundlag af legitim interesse. Europcar fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, herunder, at vi foretager profilering/segmentering til direkte markedsføringsformål. Hvis vi modtager en sådan indsigelse fra dig, vil vi straks ophøre med behandlingen og slette oplysninger, som vi ikke længere har brug for, fordi de udelukkende anvendes til markedsføringsformål.

Retten til begrænset anvendelse: 
Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personoplysninger hos Europcar under følgende omstændigheder:

 • Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på Europcars retmæssige interesser, skal Europcar begrænse al behandling af de pågældende personoplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.
 • Hvis du mener, at dine personoplysninger er ukorrekte, skal Europcar begrænse al behandling af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personoplysninger kontrolleres.
 • Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personoplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger
 • Hvis Europcar ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder? 
Vi tager persondatabeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på gdpr@europcar.dk

Databeskyttelsesansvarlig: 
Vi har udnævnt en databeskyttelsesansvarlig for at sikre, at vi altid anvender dine personoplysninger på en åben, korrekt og lovgyldig måde. Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlig på gdpr@europcar.dk og skrive databeskyttelsesansvarlig i emnefeltet.

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 
Hvis du mener, at Europcar behandler dine personoplysninger på en ukorrekt måde, kan du kontakte kundeservice på gdpr@europcar.dk. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger: 
Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personoplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personoplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personoplysninger, for eksempel ændringer af årsagerne til hvorfor vi anvender dine personlige oplysninger, hvem der er ansvarlig eller dine rettigheder.

 

 

Cookiepolitik

1.Hvad er en cookie?

En cookie er en tekstfil, som lagres på din computer, og Europcar kan derigennem følge dit besøg og din anvendelse af vores hjemmeside. Cookies indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie til dig dvs., at vores hjemmeside husker dig næste gang du besøger den. Cookies kan ikke bruges til at køre programmer eller sende virus til din computer men derimod kan den fortælle, hvilken browser og styresystem du bruger osv.

 1. Cookies, formål og relevans

På vores hjemmeside bruger vi cookies til at identificere dig og dit udstyr, registrere din adfærd, optimere vores hjemmeside, lave en profil af dig, give dig målrettet, digital markedsføring via vores egne medier og via tredjepart. Vi placerer cookies på din enhed for følgende formål:

 • Cookie-indstillinger
 • Statistik
 • Jobsøgning
 • Optimering af hjemmesiden
 • Målrette markedsføring til dig

Vi placerer cookies på din enhed fra følgende samarbejdspartnere:

Google

Når du besøger europcar.dk bliver dit besøg delt med Google for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Statistikdata opbevares i 26 måneder.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Google. Google kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Facebook

Når du besøger europcar.dk bliver dit besøg delt med Facebook for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med Facebook. Facebook kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

LinkedIn

Når du besøger europcar.dk bliver dit besøg delt med LinkedIn for at vi kan lave statistik og forbedre vores hjemmeside, måle effektiviteten af vores markedsføring og for at målrette annoncer til dig.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med LinkedIn. LinkedIn kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

HR Manager

Når du ansøger om et job via europcar.dk anvender vi HR Manager til at håndtere din ansøgning, i forbindelse hermed sætter vi cookies for at modtage din ansøgning.

 1. Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

 1. Sådan sletter du cookies

Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 1. Sådan undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

 1. Sådan får du fintmasket kontrol over cookies

Hvis du ønsker over hvilke cookies der bliver placeret på din enhed anbefaler vi værktøjet ”Ghostery” (https://www.ghostery.com/). Vi er på ingen måde affilieret med Ghostery eller yder support på brugen heraf. Du kan også opsætte din iOS enhed til at blokere visse cookies – læs mere hos Apple (https://support.apple.com/da-dk/HT201265).

 1. Klage

Du kan klage over vores brug af cookies ved at henvende dig til Europcars kundeservice på [indsæt e-mailadresse] eller Erhvervsstyrelsen på erst@erst.dk.